Payment confirmation

PAYMENT CONFIRMATION

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน


  รองรับไฟล์ .jpg และ .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB

  แจ้งชำระเงินผ่าน Line
  • แจ้งชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขคำสั่งซื้อ
  • อีเมล
  • สลิปการชำระเงิน

  เพื่อยืนยันการชำระเงิน